فیلتر دستگاه ها

قدرت موتور؟

تعداد سیلندر؟

  • 4 (2)

وزن دستگاه؟

حجم موتور؟

سرعت حرکت؟

بارکله کردن؟

ظرفیت مخزن؟

نیرو در حین کار؟

حداکثر دبی سیستم هیدرولیک؟

ظرفیت سیستم هیدرولیک؟

زمان بالا بردن؟

زمان پایین آوردن؟

زمان خالی کردن؟

مینی لودر

( نمایش 1 - 9 محصول از 9 )