فیلتر دستگاه ها

قدرت موتور؟

تعداد سیلندر؟

  • 4 (1)

وزن دستگاه؟

حجم موتور؟

سرعت حرکت؟

بارکله کردن؟

ظرفیت مخزن؟

نیرو در حین کار؟

ظرفیت سیستم هیدرولیک؟

زمان بالا بردن؟

زمان پایین آوردن؟

زمان خالی کردن؟

خرید بابکت s590

( نمایش 1 - 1 محصول از 1 )