صورتحساب رسمی ایران بابکت-قسمت سوم

 ارائه فاکتور ( صورتحساب ) رسمی به مشتریان توسط ایران بابکت – قسمت سوم

 

در قسمت قبلی این مقاله از فروشگاه آنلاین ایران بابکت ، به بررسی تکالیف قانونی سه گروه مشمول این موضوع پرداختیم و دو قالب کلی ارائه صورتحساب را به شما معرفی کردیم. درقسمت سوم و پایانی این مقاله قصد داریم به بررسی کامل دو قالب ارائه صورتحساب با شرح جزئیات بپردازیم و در انتها تذکرات و تبصره های مهم در این زمینه را مورد  بررسی قراردهیم. پس با ما تا انتها همراه باشید.

 

قالب صورت حساب ماشین‌های فروش (POS)

این گونه صورت حساب‌ها معمولا در فروشگاه ‌های عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی صادر می ‌گردد و در هنگام صدور این گونه صورت حساب‌ها طرف معامله (خریدار) معمولا قابل شناسایی و ثبت در صورت حساب نمی ‌باشد.

 

ترتیب درج اطلاعات و تکمیل این گونه صورتحساب‌ ها به شرح زیر خواهد بود:

 • صورت حساب فروش کالا باید برخوردار ازشماره سریال چاپی و یا صادره توسط سیستم رایانه‌ ای باشد و تاریخ صدور به تقویم هجری شمسی در آن درج گردد.
 • حداقل اقلام اطلاعاتی در بخش مشخصات فروشنده شامل: نام/ عنوان فروشنده ، شماره اقتصادی فروشنده (در مورد اشخاص حقوقی) یا شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی) ، نشانی کامل و کدپستی ۱۰ رقمی می ‌باشد. این اطلاعات به هر صورت و در هر محل مناسب بر روی صورتحساب می‌تواند درج گردد.
 • حداقل اقلام اطلاعاتی که در بخش مشخصات هر ردیف مورد معامله باید درج گردد شامل: عنوان مورد معامله ، مقدار یا تعداد و کل مبلغ قابل پرداخت (با احتساب مالیات و عوارض متعلق) خواهد بود.
 • درج کد کالا درستون مربوطه ، تابع مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی در این مورد خواهد بود و این کد براساس استاندارد ملی ایران کد  تعیین و درج گردد.
 • در صورت تعلق تخفیف به هریک از ردیف‌های مورد معامله ، مبلغ تخفیف متعلق به هر ردیف ، باید در همان ردیف اعمال گرد. در غیر این صورت مبلغ تخفیف قابل کسر از ماخذ مالیات و عوارض نخواهد بود.
 • درج جمع کل بهای کالاها و خدمات عرضه شده ومالیات و عوارض مربوط در ذیل صورتحساب الزامی خواهد بود.

 

قالب صورتحساب‌ های عمومی فروش کالاها و ارائه خدمات

این گونه صورت حساب‌ ها توسط  کلیه عرضه کنندگان کالاها و ارائه‌ دهندگان خدمات که به عرضه کلی یا جزئی کالاها و خدمات اشتغال دارند ، مورد استفاده قرار می ‌گیرد. این گونه صورتحساب‌ ها در معاملات بین فعالان اقتصادی با یکدیگر و همچنین بین فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان مورد استفاده بوده و از نظر قطع در اندازه ‌های مختلف و از نظر قالب در اشکال گوناگون ، حسب نیاز مؤدیان ، مورد استفاده قرار می ‌گیرند و به صورت رایانه ‎‌ای یا دستی صادر می‌ شوند.

 

ترتیب درج اطلاعات و تکمیل این گونه صورتحساب ها به قرار زیر خواهند بود:

 • صورتحساب فروش کالا می‌باید برخوردار از شماره سریال چاپی و یا شماره سریال صادره توسط سیستم‌های رایانه‌ای باشد و تاریخ صدور به تقویم هجری شمسی بر روی آن درج گردد.

 

 • اقلام اطلاعاتی ضروری در بخش مشخصات فروشنده: نام/ عنوان فروشنده ، شماره اقتصادی فروشنده (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی) ، نشانی کامل و کدپستی فروشنده ، می‌باشند . این اطلاعات به هر ترتیب مورد نظر فعالان اقتصادی و در هر قسمت از صورتحساب می‌تواند درج گردد و قابل قبول خواهد بود.

 

 •  اقلام اطلاعاتی ضروری در بخش مشخصات خریدار شامل: نام/ عنوان خریدار ، شماره اقتصادی خریدار (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی) ، نشانی کامل و کدپستی خریدار می‌باشد.

تذکر: مالیات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌هایی که اطلاعات خریدار به طور کامل و مطابق این بند درج نگردیده باشد به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا استرداد ، براساس مفاد ماده (۱۷) قانون ، نخواهد بود.

 • حداقل اقلام اطلاعاتی که در هر ردیف مورد معامله می‌باید درج گردد ، شامل: عنوان مورد معامله ، مقدار یا تعداد ، واحد اندازه‌گیری ، مبلغ واحد ، مبلغ کل ، مجموع مالیات و عوارض متعلق قانونی و کل مبلغ قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره: آن دسته از عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که به عرضه توامان انواع دخانیات به همراه سایر کالاها و خدمات اشتغال دارند ، ضروری است نسبت به درج جداگانه مبلغ مالیات و عوارض در صورتحساب اقدام نمایند.

 • درج کد کالا در ستون مربوطه تابع مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی در این مورد خواهد بود و بر این اساس کد مذکور باید براساس استاندارد ملی “ایران کد” تعیین و درج گردد.

 

 • صورتحساب حتما باید حاوی مجموع بهای کالاها و خدمات مورد معامله و مجموع مالیات و عوارض متعلق (به تفکیک) بوده و ممهور به مهر و امضای مجاز فروشنده باشد.

در صورت تعلق تخفیف به هر یک از ردیف‌های مورد معامله ، مبلغ تخفیف متعلق به هر ردیف باید در آن ردیف تعیین و درج گردد. درغیر این صورت مبلغ تخفیف قابل کسر از ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نخواهد بود.

 

برند ایران بابکت یکی از بزرگترین برندهای ثبت شده کشور در زمینه خرید و فروش انواع مینی لودرهای بابکت و تجهیزات جانبی آن ، ارائه دهنده انواع فاکتورهای رسمی مورد تایید اداره مالیات کل کشور در مبادلات و معاملات به مشتریان طبق قوانین خواهد بود. برند ایران بابکت تحت لیسانس اطلاع گستر اطلس به فعالیت در این زمینه می پردازد.

اطلاع گستر اطلس

نکات و تذکرات مهم

 • مالیات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌های صادره توسط ماشین‌های فروش ، به دلیل عدم درج مشخصات خریدار ، قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا استرداد توسط خریدار براساس ماده (۱۷) قانون ، نخواهد بود . در موارد خاص خریدار بایستی صورتحساب براساس مفاد بخش (الف) این دستورالعمل از فروشنده اخذ نماید.
 • مفاد این دستورالعمل از تاریخ ۸۷/۷/۱ برای کلیه عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات تا امروز لازم ‌الاجرا بوده است. بدیهی است درج هرگونه اطلاعات افزون بر موارد مندرج در این دستورالعمل ، در صورتحساب‌ های صادره توسط فعالان اقتصادی ، حسب نیازهای عملیاتی ایشان ، بلامانع خواهد بود و اقلام اطلاعاتی مشخص شده در این دستورالعمل صرفاً مشخص کننده حداقل‌های لازم ‌الاجرا می‌باشد.
 • بدیهی است آن دسته از مؤدیان که مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند (به شرح مندرج در اطلاعیه‌های فراخوان ثبت‌نام مرحله اول این نظام مالیاتی) ، ضمن الزام به صدور صورتحساب براساس دستورالعمل ، نمی‌توانند قبل از اقدام به ثبت‌نام ، نسبت به محاسبه و اخذ مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند و از مزایای قانونی این نظام مالیاتی برخوردادر گردند.

 

 

 • یادآوری می‌ نماید با عنایت به مفاد تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، کلیه کالاها و خدماتی که بدون صدور صورتحساب و رعایت مفاد این دستورالعمل و همچنین سایر مقررات قانون مذکور عرضه گردند ، علاوه بر جرائم مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر ارزش افزوده ، قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.
 • لازم به یادآوری است آن دسته از مؤدیان که براساس قالب صورتحساب‌های اعلام شده طی اعلامیه‌های قبلی سازمان امور مالیاتی کشور(در چارچوب ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم) اقدام به چاپ صورتحساب‌ ها و یا تنظیم صورتحساب‌های رایانه‌ای نموده‌اند ، می‌توانند تا پایان سال ۱۳۸۷ نسبت به ادامه استفاده از صورتحساب‌های خود اقدام نمایند ، مشروط بر این که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه محاسبه و ذیل صورتحساب درج و اخذ گردد.
 • لازم به ذکر است ، آن دسته از مودیان که از قالب صورتحساب‌های مندرج در این دستورالعمل استفاده می‌نمایند، این گونه صورتحساب‌های صادره توسط ایشان در رابطه با رسیدگی مالیات عملکرد ایشان نیز قابل قبول خواهد بود.

 

جهت آگاهی از مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با چگونگی اجرای این نظام مالیاتی به پایگاه اینترنتی طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی WWW.VAT.IR  مراجعه فرمائید.

 

صورتحساب

 

در اینجا به پایان قسمت سوم و پایانی این مقاله با موضوع بررسی کامل فاکتورهای رسمی رسیدیم ، امیدواریم پاسخ تمامی سوالات خود را در این زمینه دریافت کرده باشید. برند ایران بابکت مفتخر است تا تحت لیسانس اطلاع گستراطلس ، تمامی خدمات مربوط به خرید و فروش انواع مینی لودر های بابکت ، اعم از صفر و کارکرده و تمامی تجهیزات جانبی آن در سراسر کشور را به شما مشتریان عزیز با رعایت تمامی حقوق مشتری و ارائه فاکتور رسمی به شما در انجام تمامی مبادلات ، ارائه داده و این اطمینان را به شما بدهد که بهره مندی از بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت ها با خرید از فروشگاه آنلاین ایران بابکت به آسانی در دسترس شماست.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه خرید و فروش انواع مینی لودرهای بابکت و تجهیزات جانبی آن توسط برند ایران بابکت ، به سایت اینترنتی و یا کانال تلگرامی ما با آدرس های زیر مراجعه کنید:

آدرس اینترنتی فروشگاه آنلاین ایران بابکت:

www.iranbobcat.ir

آدرس کانال تلگرامی ایران بابکت: 

MiniLoader@

ایران بابکت

مطالب مرتبط

ارائه فاکتور رسمی به مشتریان توسط ایران بابکت – قسمت اول

ارائه فاکتور رسمی به مشتریان توسط ایران بابکت – قسمت دوم