مینی لودر s175

بابکت s175

قابلیت های مینی لودر بابکت Bobcat S175 چرخی