مینی لودر S130

S130

قابلیت های مینی لودر بابکت Bobcat S130 چرخی