مینی لودر t250

t250

قابلیت های مینی لودر بابکت Bobcat t250 زنجیری