مینی لودر S590

بابکت S590

قابلیت های مینی لودر بابکت Bobcat S590 چرخی