مینی لودر t55

بابکت mt55

مینی لودر t55 قابلیت های مینی لودر بابکت Bobcat mt55 زنجیری